Нашите лица

Юлия Стефанова – РЦПППО – Сливен

Юлия Стефанова е магистър в ТУ – гр. София с педагогическа правоспособност и допълнителна квалификация „Олигофренопедагог“. Притежава IV ПKC „Организация и управление на образованието“. В областта на специалната педагогика работи

Прочетете повече »

Мирослав Анев – РЦПППО – Кюстендил

Мирослав Анев – директор РЦПППО-Кюстендил от 2006 година. Завършил е висше образование магистър Психология, специалност „Социална психология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, както и магистър, специалност Логопедия в СУ

Прочетете повече »

Таня Дженкова-Трифонова – РЦПППО – Ямбол

Таня Дженкова-Трифонова е директор от 2007г.  Притежава бакалавърска степен по психология от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“,  магистърска степен по психология от СУ „Св.Кл.Охридски“, магистърска степен по предучилищна и начална училищна

Прочетете повече »