Нашите лица

Антоанета Стоянова – РЦПППО – Бургас

Антоанета Стоянова e магистър по логопедия от ВПИ – Благоевград, магистър по Управление на педагогическия процес от Тракийски университет гр. Стара Загора. Притежава първа професионално-квалификационна степен от ШУ „Епископ Константин

Прочетете повече »

Галина Статкова – РЦПППО – Враца

Галина Статкова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Враца от  2006г. Завършва магистърска степен по „Специална педагогика” в СУ „ Св. Климент Охридски”- гр. София.

Прочетете повече »

Антоанета Тодоранова – РЦПППО – Шумен

Антоанета Тодоранова, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Шумен е магистър по Начална училищна педагогика, докторант в ШУ „Епископ Константин Преславски“, докторска програма:

Прочетете повече »

Моника Дончева – РЦПППО – Ловеч

Моника Дончева е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч от 2006 година. Притежава магистърски степени по начална училищна педагогика и  логопедия.  Следдипломна

Прочетете повече »

Татяна Бошнакова – РЦПППО – Смолян

Татяна Бошнакова е магистър по психология и бакалавър по специална педагогика и логопедия, защитени в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. Притежава допълнителна квалификация по ерготерапия, защитена в СУ „Св. Климент

Прочетете повече »