Нашите лица

Гергана Колчакова – РЦПППО – Пазарджик

Гергана Колчакова притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Приобщаваща образователна среда за учениците със специални образователни потребности“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има три магистърски степенипо:

Прочетете повече »

Калоян Дамянов – РЦПППО – София-град

Калоян Дамянов притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности“, Той

Прочетете повече »