Нашите лица

Росица Чернева-Тодорова – РЦПППО – Габрово

Росица Чернева-Тодорова  е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово от 2018г. Магистър по психология  от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново.

Прочетете повече »

Пламен Иванов – РЦПППО – Стара Загора

Пламен Иванов завършва бакалавърската си степен по „Специална педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора, след което придобива магистърска степен по „Педагогика на социализацията на децата в риск“ във Великотърновски

Прочетете повече »

Ася Петрова – РЦПППО – Видин

Ася Петрова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Видин от 2006 г. Притежава магистърски степени по публична администрация, психология и специална педагогика.

Прочетете повече »