Светла Йотова – РЦПППО – Хасково

Светла Йотова е директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности-Хасково от самото основаване през 2006 година и на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Хасково от преобразуването през 2016 година до момента. Образование: висше-магистър. Завършила е Руска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив. Преквалификация по специалността „Олигофренопедагогика“ в СУ „Свети Климент Охридски“, гр.София. Придобива четвърта професионално-квалификационна степен в Тракийски университет- Стара Загора. Притежава професионална квалификация „Психолог“ от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Велико Търново.

Още
Новини