Донка Дончева – РЦПППО – Велико Търново

Донка Дончева е магистър по предучилищна педагогика и логопедия. Притежава бакалаварска степен по стопанско управление. Работила е като учител, а от септември 2006 г. е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново.

Милена Стоянова – РЦПППО – Разград

Милена Стоянова заема длъжността директор на РЦПППО – Разград от месец март 2010 г. след спечелен конкурс. Завършва магистърска степен по „Специална педагогика“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Притежава диплом – бакалавърска степен по специалността – „Учител по български език и литература. Учител по история”  от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“. Завършена […]

Силвия Николова – РЦПППО – Плевен

Силвия Николова e директор на РЦПППО-Плевен от 2006г. Завършила e в ЮЗУ – Благоевград магистърска степен, специалност – начален учител в помощно училище със специализация олигофренопедагогика. Член на НАРУ и на Съюза на работодателите в систематана народната просвета в България

Марияна Пантелеева – РЦПППО – Варна

Марияна Пантелеева е директор на РЦПППО Варна от 2017г. Магистър е по педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, както и магистър по психология от ВСУ “ Черноризец Храбър“. Притежава V-та професионално-квалификационна степен. Госпожа Пантелеева е и докторант в ШУ “ Епископ Константин Преславски“ в докторска програма по Специална педагогика с дисертационен труд:“ Използване на информационни […]

Юлия Стефанова – РЦПППО – Сливен

Юлия Стефанова е магистър в ТУ – гр. София с педагогическа правоспособност и допълнителна квалификация „Олигофренопедагог“. Притежава IV ПKC „Организация и управление на образованието“. В областта на специалната педагогика работи от 1992 г., а от 2004 г. до днес е преминала през длъжностите ресурсен учител, експерт, директор. В момента специализира „Детско-юношеска психология“.

Мирослав Анев – РЦПППО – Кюстендил

Мирослав Анев – директор РЦПППО-Кюстендил от 2006 година. Завършил е висше образование магистър Психология, специалност „Социална психология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, както и магистър, специалност Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ – София. Господин Анев притежава и втора професионална квалификационна степен.

Таня Дженкова-Трифонова – РЦПППО – Ямбол

Таня Дженкова-Трифонова е директор от 2007г.  Притежава бакалавърска степен по психология от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“,  магистърска степен по психология от СУ „Св.Кл.Охридски“, магистърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика от Тракийски университет гр.Стара Загора, допълнителна професионална квалификация по специална психология от Тракийски университет гр.Стара Загора. Притежава III професионално -квалификационна степен.

Христо Христов – РЦПППО – Търговище

Христо Христов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище от 2006 година. Притежава магистърски степени по история и география. Диплома по специалността Олигофренопедагогика. Професионално-педагогическа специализация по Дефектология. Допълнителна професионална квалификация по психология. Притежава и втора професионално-квалификационна степен.

Антоанета Стоянова – РЦПППО – Бургас

Антоанета Стоянова e магистър по логопедия от ВПИ – Благоевград, магистър по Управление на педагогическия процес от Тракийски университет гр. Стара Загора. Притежава първа професионално-квалификационна степен от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Работила е като специален педагог, логопед, а от месец март 2010г. заема длъжността директор на РЦ гр. Бургас след спечелен конкурс. През годините, в […]

Енеида Иванова – РЦПППО – Добрич

Енеида Ненова Иванова е директор на РЦПППО град Добрич от 2010 г. Завършва магистърска степен по „Психология“ във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“. Притежава диплом- бакалавърска степен по специалността – Български език и руски език от Шуменски университет „ Еп. Константин Преславски“. Придобита професионална квалификация „ Слухово – речева рехабилитация“ в СУ“Св. Кл. […]