Енеида Иванова – РЦПППО – Добрич

Енеида Ненова Иванова е директор на РЦПППО град Добрич от 2010 г.

Завършва магистърска степен по „Психология“ във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“.

Притежава диплом- бакалавърска степен по специалността – Български език и руски език от Шуменски университет „ Еп. Константин Преславски“.

Придобита професионална квалификация „ Слухово – речева рехабилитация“ в СУ“Св. Кл. Охридски“ – гр. София.

Член е на Дружеството по позитивна психотерапия и Националната асоциация на ресурсните учители.

Още
Новини