Контакти на регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - контакти

Благоевград

Десислава Радкова

моб. тел.: 0878 989889
тел.: 073/83 33 41
e-mail: res_centre@mail.bg

https://rescentre-blagoevgrad.eu/

Бургас

Антоанета Стоянова

моб. тел.: 0892 212338
тел.: 056/825239
e-mail: rc_burgas@abv.bg

http://www.rcpppo-burgas.com/

Варна

Мариана Пантелеева

моб. тел.: 0884 644160
тел.: 052/641670
e-mail:  r.centarvarna@abv.bg 

Велико Търново

Донка Дончева

моб. тел.: 0878 942040
тел.: 062/603312
e-mail: resursencentar_vt@abv.bg

http://regionalencentar-vt.com/

Видин

Ася Петрова

моб. тел.: 0893 581616
тел.: 094/606868
e-mail:
regioncentre_vidin@abv.bg

https://rcpppo-vidin.com/

Враца

Галина Статкова

моб. тел.: 0879 887363; 

e-mail: resursen_vr@abv.bg

http://rc-vr.com/

Габрово

Росица Чернева – Тодорова

моб. тел.: 0878619698
тел.: 066 800214
rc_gabrovo@abv.bg

https://www.rc-gabrovo.com/

Добрич

Валентина Стоянова

моб. тел.: 0882 712107
тел.: 058 605514
e-mail: rc_dobrich@abv.bg

http://rc-dobrich.com/

Кърджали

Мариана Георгиева

моб. тел.: 0882 541183
тел.: 0361 86061
e-mail: rc_kj@mail.bg

https://rcpppokj.org/

Кюстендил

Мирослав Анев

моб. тел.: 0894 498 500
тел.: 078 522910
e-mail: r.centar_kn@abv.bg

https://rcpppo-kn.com/

Ловеч

Моника Дончева

моб. тел.: 0878 659366
тел.: 068 600181
e-mail: regcentyr_lovech@abv.bg

https://www.rclovech.com/

Монтана

Диана Божинова

моб. тел.: 0887892346 – директор
тел.: 096 306219
e-mail: rcpiovdusop_mont@abv.bg

http://rcm.dstcenter.eu/

Пазарджик

Гергана Колчакова

моб. тел.: 0878 390199
тел.: 034 480038
e-mail: rc_pz@abv.bg

https://rcpppo-pz.com/

Перник

Йорданка Георгиева

моб. тел.: 0877 999205; 0896 515354
тел.: 076 607181
e-mail: info@rcpernik.com

https://www.rcpernik.com/

Плевен

Силвия Николова

моб. тел.: 0879 401380
тел.: 064 805188
e-mail: resource_centre.pl@abv.bg

https://rcpleven.com/

Пловдив

Катя Стоилова

моб. тел.: 0878 138201; 0877 282811
тел.: 032 260152
e-mail: resursencentar@abv.bg

http://rcplovdiv.com/

Разград

Милена Стоянова

моб. тел.: 0894618159

e-mail: resursen_centar_rz@abv.bg 

Русе

Евгения Стоянова

моб. тел.: 0899 947 636
тел.: 082 860 116
e-mail: rcrusse@gmail.com

https://www.rc-ruse.com/

Силистра

Недка Русева

моб. тел.: 0878 953272
тел.: 086 823612
e-mail:info@rcsilistra.com

https://rcsilistra.com/

Сливен

Юлия Стефанова

моб. тел.: 0879 424445; 0878 202263
тел.: 044 681 022
e-mail: resursencenter_sliven@abv.bg

https://rcpppo-sliven.eu/

Смолян

Татяна Бошнакова

моб. тел.: 0885 158559
тел.: 0301 89909
e-mail: rcsm@rcpppo-smolyan.com

https://www.rcpppo-smolyan.com/

София-град

Калоян Дамянов

моб. тел.: 0877 182601
тел.: 02 878 0234
e-mail: rcsofia@rcsf.bg

https://rcsf.bg/

София-област

Клара Милошева

моб. тел.: 0893 445807
тел.: 02 870 1541
e-mail: rc_sf_obl@abv.bg

http://rcsfobl.bg/

Стара Загора

Пламен Иванов

моб. тел.: 0879 356025
тел.: 042 264188
e-mail: rcenter_sz@rcsz.bg

http://www.rcsz.org/

Търговище

Христо Христов

моб.тел.:  0878 511996
тел.:0601 / 6 44 64
e-mail: resursencentar_tg@abv.bg , office@rcpppo-tg.com

https://www.rcpppo-tg.com/

Хасково

Светла Йотова

моб. тел.: 0878 899044
тел.: 038 668292
e-mail: rc_haskovo2006@abv.bg

https://rchaskovo.com/

Шумен

Антоанета Тодоранова

моб. тел.: 0898 503311
тел.: 054 832 260
e-mail: post@rcshumen.bg

https://rcentarsh.com/

Ямбол

Таня Трифонова

моб. тел.: 0899 908834
тел.: 046 621133
e-mail: info-2811612@edu.mon.bg

https://rcpppo-yambol.com/