Информационен сайт на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в България
осъзнаване, приемане и подкрепа
Предишна
Следваща
0
+
деца и ученици със специални образователни потребности
0
регионални центрове във всяка област на страната
0
+
ресурсни учители, психолози, логопеди и терапевти

Всеки може да подаде сигнал свързан с приобщаващото образование и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, изявени дарени, в риск или хронични заболявания.

Кои сме ние?

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са специализирани обслужващи звена към Министерство на образованието и науката във всяка административна област на страната.

Основната им функция е да подпомагат държавната политика по подкрепа на процеса на приобщаващо образование на регионален принцип съгласно чл. 50 ал.1 т.5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

новини от страната

Регионална конференция на РЦПППО – Търговище „Петнадесет години приобщаващо образование, петнадесет години труд, партньорство и иновации“

От 23.06 до 25.06.2022 г. РЦПППО – област Търговище и РУО- Търговище проведоха регионална конференция „Петнадесет години приобщаващо

Прочетете повече »

Регионална конференция на РЦПППО – Добрич „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“

На 22.06.2022 г. се проведе Регионална конференция „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“, организирана

Прочетете повече »

Регионална конференция на РЦПППО – Търговище „Петнадесет години приобщаващо образование, петнадесет години труд, партньорство и иновации“

От 23.06 до 25.06.2022 г. РЦПППО – област Търговище и РУО- Търговище проведоха регионална конференция „Петнадесет години приобщаващо

Прочетете повече »

Регионална конференция на РЦПППО – Добрич „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“

На 22.06.2022 г. се проведе Регионална конференция „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“, организирана

Прочетете повече »

Нашите лица

Нашите лица