Информационен сайт на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в България
осъзнаване, приемане и подкрепа
Previous slide
Next slide
0
+
деца и ученици със специални образователни потребности
0
регионални центрове във всяка област на страната
0
+
ресурсни учители, психолози, логопеди и терапевти

Всеки може да подаде сигнал свързан с приобщаващото образование и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, изявени дарени, в риск или хронични заболявания.

Кои сме ние?

Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са специализирани обслужващи звена към Министерство на образованието и науката във всяка административна област на страната.

Основната им функция е да подпомагат държавната политика по подкрепа на процеса на приобщаващо образование на регионален принцип съгласно чл. 50 ал.1 т.5 от Закона за предучилищното и училищно образование.

новини от страната

Участие на РЦПППО в Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”

На 14.-15.06.2024 г. се проведе Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”, организирана от  Пловдивския

Прочетете повече »

Участие на РЦПППО в Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”

На 14.-15.06.2024 г. се проведе Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”, организирана от  Пловдивския

Прочетете повече »

Нашите лица

Нашите лица