Милена Стоянова – РЦПППО – Разград

Милена Стоянова заема длъжността директор на РЦПППО – Разград от месец март 2010 г. след спечелен конкурс.

Завършва магистърска степен по „Специална педагогика“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Притежава диплом – бакалавърска степен по специалността – „Учител по български език и литература. Учител по история”  от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“.

Завършена професионално-педагогическа специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“  по специалност „Управление на образованието” – СУ „Св. Климент Охридски” гр. София ДИУУ.

Притежава II професионално-квалификационна степен от СУ „Св. Климент Охридски” гр. София ДИУУ.

Член на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Още
Новини