Къде се обучават педагогически специалисти?

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по науки за образованието и изкуствата

Адрес: София 1574, ул. Шипченски проход 69 А

телефон: 02872 08 93

029706/ 201, 202, 203

www.fnoi.uni-sofia.bg

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Педагогически факултет

Адрес: Пловдив 4000, Бул. България 236

телефон: 032/261701

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Факултет по педагогика

Адрес: Благоевград, ул. Иван Михайлов 66

emal: fped@swu.bg

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Педагогически факултет

Адрес: Велико Търново 5000, пл. „Център“

телефон: О62 638 826

email: pf_vtu@ts.uni-vt.bg

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Педагогически факултет

Адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115

тел. централа: : 054 830 495

Тракийски университет – Стара Загора

Педагогически факултет

Адрес: Стара Загора 6010, ул. Армейска 9

телефон: 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763