Донка Дончева – РЦПППО – Велико Търново

Донка Дончева е магистър по предучилищна педагогика и логопедия. Притежава бакалаварска степен по стопанско управление.

Работила е като учител, а от септември 2006 г. е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Велико Търново.

Още
Новини