Юлия Стефанова – РЦПППО – Сливен

Юлия Стефанова е магистър в ТУ – гр. София с педагогическа правоспособност и допълнителна квалификация „Олигофренопедагог“. Притежава IV ПKC „Организация и управление на образованието“.

В областта на специалната педагогика работи от 1992 г., а от 2004 г. до днес е преминала през длъжностите ресурсен учител, експерт, директор. В момента специализира „Детско-юношеска психология“.

Още
Новини