Таня Дженкова-Трифонова – РЦПППО – Ямбол

Таня Дженкова-Трифонова е директор от 2007г.  Притежава бакалавърска степен по психология от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“,  магистърска степен по психология от СУ „Св.Кл.Охридски“, магистърска степен по предучилищна и начална училищна педагогика от Тракийски университет гр.Стара Загора, допълнителна професионална квалификация по специална психология от Тракийски университет гр.Стара Загора. Притежава III професионално -квалификационна степен.

Още
Новини