Силвия Николова – РЦПППО – Плевен

Силвия Николова e директор на РЦПППО-Плевен от 2006г. Завършила e в ЮЗУ – Благоевград магистърска степен, специалност – начален учител в помощно училище със специализация олигофренопедагогика.

Член на НАРУ и на Съюза на работодателите в системата
на народната просвета в България

Още
Новини