Христо Христов – РЦПППО – Търговище

Христо Христов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище от 2006 година.

Притежава магистърски степени по история и география. Диплома по специалността Олигофренопедагогика. Професионално-педагогическа специализация по Дефектология. Допълнителна професионална квалификация по психология. Притежава и втора професионално-квалификационна степен.

Още
Новини