Мирослав Анев – РЦПППО – Кюстендил

Мирослав Анев – директор РЦПППО-Кюстендил от 2006 година. Завършил е висше образование магистър Психология, специалност „Социална психология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, както и магистър, специалност Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ – София. Господин Анев притежава и втора професионална квалификационна степен.

Още
Новини