Марияна Пантелеева – РЦПППО – Варна

Марияна Пантелеева е директор на РЦПППО Варна от 2017г. Магистър е по педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, както и магистър по психология от ВСУ “ Черноризец Храбър“. Притежава V-та професионално-квалификационна степен. Госпожа Пантелеева е и докторант в ШУ “ Епископ Константин Преславски“ в докторска програма по Специална педагогика с дисертационен труд:“ Използване на информационни и комуникационни технологии в корекционното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.“

Още
Новини