Антоанета Стоянова – РЦПППО – Бургас

Антоанета Стоянова e магистър по логопедия от ВПИ – Благоевград, магистър по Управление на педагогическия процес от Тракийски университет гр. Стара Загора. Притежава първа професионално-квалификационна степен от ШУ „Епископ Константин Преславски“. Работила е като специален педагог, логопед, а от месец март 2010г. заема длъжността директор на РЦ гр. Бургас след спечелен конкурс.

През годините, в навечерието на 24 май са й връчвани награди и плакет “Директор на годината“ от кметове на общини и СБУ.

През месец май 2021 г. получава почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

Още
Новини