Ася Петрова – РЦПППО – Видин

Ася Петрова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Видин от 2006 г. Притежава магистърски степени по публична администрация, психология и специална педагогика. Ето какво споделя г-жа Петрова за работата на РЦПППО – гр. Видин:

Колегите са силно мотивирани, работят усилено и много се радват, че са част от институцията. Трудностите и различните условия на работа ги променят и ги кара да се развиват. Педагогическият екип на центъра е от 25 служителя – 19 ресурсни учители, трима психолози, двама логопеди и един логопед – рехабилитатор на слуха и говора. Те непрекъснато пътуват в областта, за да оказват необходимата подкрепа за общо идентифицирани около 400 деца и ученици със специални образователни потребности, разпределени в детски градини и училища в 9 общини от област Видин: Видин, Белоградчик, Грамада, Димово, Макреш, Брегово, Ружинци, Чупрене и Бойница. Специалистите ни работят пряко с 211 деца и ученици в детските градини и училищата. Обхващаме с дейността си 9 общини от област Видин, където ресурсно подпомагаме 12 детски градини и 21 училища. Специалистите от Регионалния център във Видин подпомагат непрекъснато своите колеги чрез обучения и методическа подкрепа. Предстои провеждането на открити практики на приобщаващото образование с ресурсно подпомагане за учители съгласувани с плана на РУО –Видин за учебната 2021/2022 година в ОУ „Иван Вазов“ гр. Видин, в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Видин и в СУ „П.Р. Славейков“ гр. Видин. Колегите не прекъсват своята квалификация и се стремят да развиват своите знания и умения. Непрекъсната квалификация помага на специалистите от центъра да се справят и с работата в електронна среда, наложена заради пандемията. Макар в началото да има известен песимизъм, скоро се намират добрите решения и работата с децата не спира. Имаме група от млади ресурсни учители, които много активно започнаха да събират и организират електронни ресурси за работата с деца със специални образователни потребности. Направиха банка от видеоуроци, които практикуват, и те са достъпни на нашия сайт, както и youtube канал, на който периодично се качват разработени примерни електронни уроци, които учителите могат да ползват при работата си с ученици със специални образователни потребности. Същевременно се провеждат и редица онлайн информационни семинари за детските градини и училищата, по време на които се запознават педагозите с наличните ресурси и възможностите за работа от разстояние. И тази практика ще продължи. Родителите подпомагат много работата на колегите от разстояние, тъй като при тези деца самоконтролът е занижен. Всички родители започнаха да оценяват много по-добре работата на ресурсните учители, защото сега виждат какви усилия полагат те, за да подпомагат децата, споделя още г-жа Петрова.

Още
Новини