Пламен Иванов – РЦПППО – Стара Загора

Пламен Иванов завършва бакалавърската си степен по „Специална педагогика“ в Тракийски университет – Стара Загора, след което придобива магистърска степен по „Педагогика на социализацията на децата в риск“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Притежава управленски опит като директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образовние – Стара Загора от 2014 г. до момента. Участва в разработването на проекти като член на различни работни групи към Министерство на образованието и науката.

Още
Новини