Диана Божинова – РЦПППО – Монтана

Диана Божинова е магистър по специална педагогика и логопедия. Завършила е следдипломна специализация “Мениджмънт на образованието”  в СУ ”Св. Св. Климент Охридски”- София. Носител е на I ПКС в системата на предучилищното и училищното образование. Защитила е изследователска работа с иновационен характер „Дидактичен модел за формиране на свързано речево изказване при деца с общо недоразвитие на речта“ и диагностична процедура „Дефицити на синтаксиса при деца с езиково недоразвитие“. Автор е на статии и публикации в областта на специалната педагогика, логопедията, девиантологията и др.

Поставя началото на интегрираното обучение в област Монтана. От 2006г. Диана Божинова е Директор на РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана и до момента успешно ръководи Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана. Госпожа Божинова е носител  на редица награди, сред които: Почетно отличие „ Неофит Рилски“-2016г. на Министъра на образованието и науката, Награда за участие в прием при Президента на Република България по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-2011г., Грамота на Началника на РУО – Монтана за достоен принос в развитието на образованието в област Монтана – 2020г.,  Грамота за изявени научно-практически умения при изследване и защита на училищна иновация-2006г. на СУ „ Св. Климент Охридски“-гр. София, Грамота и приз просветител на българското образование 2019г. на Фондация Кузманов, Сертификати за участие в Национални научно-практически конференции, Международни конференции, Българо-унгарска конференция и др.

 Диана Божинова е сертифициран обучител за оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти в област Монтана.

По повод на най-светлия български празник Директорът на РЦПППО-Монтана в съавторство с  Виолета Цветанова-старши ресурсен учител и член на РЕПЛР създадоха иновационен продукт Виртуална книга „Азбука на добротата” http://rcm.dstcenter.eu/index.php/bg/vb.

Още
Новини