Росица Чернева-Тодорова – РЦПППО – Габрово

Росица Чернева-Тодорова  е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово от 2018г. Магистър по психология  от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Притежава  втора професионално-квалификационна степен от ДИУУ към Софийски университет „Климент Охридски“ гр. София.

Още
Новини