Калоян Дамянов – РЦПППО – София-град

Калоян Дамянов притежава докторска степен по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности“, Той е магистър по социална работа с деца в риск и е завършил магистърска програма „Интеркултурен и екологичен мениджмънт в образованието” в Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Завършил е стипендиантска програма на правителството на Сингапур за управление на образованието. Първи председател е на Националната асоциация на ресурсните учители в България и е хоноруван преподавател в няколко висши училища. От 2007 до 2016г е директор на ресурсни центровете за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. От август 2016г. е назначен за директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град след спечелен конкурс. Завършил обменна програма на Държавния департамент на САЩ за насърчаване на демокрацията. От 2017 година Калоян Дамянов е национален координатор за България на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Автор е и на монографията „Функционално оценяване в приобщаващото образование“.

Още
Новини