Моника Дончева – РЦПППО – Ловеч

Моника Дончева е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч от 2006 година.

Притежава магистърски степени по начална училищна педагогика и  логопедия.  Следдипломна специализация: „Начален учител на деца с интелектуална недостатъчност“. Притежава и III-та професионално-квалификационна степен.

Още
Новини