Евгения Стоянова – РЦПППО – Русе

Евгения Стоянова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе от 2018 г.

Завършва бакалавърската си степен по „Психология“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, след което придобива магистърска степен по „Психология и психопатология на развитието“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Придобива свидетелство за професионална квалификация „Мениджър в образованието“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Още
Новини