Клара Милошева – РЦПППО – София-област

Клара Милошева е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-област от 2016 година.

Завършила е бакалавър по психология в СУ „Климент Охридски“ гр. София и магистър по социална психология в ЮЗУ “ Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Има Професионална квалификационна степен по Организация и управление на образованието към СУ „Климент Охридски“. Предишен професионален опит като  училищен психолог, замесник директор на училище, ръководител на  Център по кариерно ориентиране София-град и психолог в РЦПППО София-област. 

Още
Новини