Галина Статкова – РЦПППО – Враца

Галина Статкова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Враца от  2006г.

Завършва магистърска степен по „Специална педагогика” в СУ „ Св. Климент Охридски”- гр. София. Притежава диплома и по предучилищна педагогика. Придобита четвърта професионално-квалификационна степен. 

Член е на Националната асоциация на ресурсните учители и на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Още
Новини