В памет на Енеида Иванова

С голямо прискърбие информираме, че ни напусна нашата мила Енеида Иванова.

Дългогодишен директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Добрич, със своя професионализъм и приятелско рамо съставляваше важна част от нашата общност. Светъл път!

Още
Новини