Ново ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование

През месец август излезе от печат ново методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст. Помагалото е […]

Регионален център – София-град участва в проект на Столична община за създаването на специализирани пространства за интензивна допълнителна подкрепа

Столичният общински съвет гласува проект за изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища. В последните години се наблюдава увеличение на случаите на деца и ученици […]

Регионален център – Видин организира „Дни на игри, дни на таланта“ и велопоход „По стъпките на историята на град Видин“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин проведе по случай 1 юни – международен ден на детето „Дни на игри, дни на таланта“. Участие в […]

Регионален център – Габрово организира конкурс за детска рисунка „Моята мечта“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово, съвместно с Художествена галерия „Христо Цокев“ Габрово организират конкурс за детска рисунка на тема „Моята мечта“. В конкурса могат […]

Стартираха обучения за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности

На 06.03.2023г. стартираха обученията за обучители за прилагане на функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането […]

Европейска конференция: „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“

На 07.02.2023 г. Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град и Националната асоциация на ресурсните учители организираха Европейска конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в […]

РЦПППО – Ловеч организира тренинг за родители

На 9 декември 2022 година психолозите Ралица Маринова и Ралица Михайлова стартираха тренинг за родители от детски градини в гр. Ловеч, организиран от РЦПППО – Ловеч. Предвидени са 5 теми, […]

Коледни истории от РЦПППО – Ловеч

Специалисти на РЦПППО – Ловеч – ресурсен учител Нора Дончева, психолог Събина Христова и логопед Дарина Герганова започват нова коледна инициатива, насочена към малчуганите от детските градини в град Ловеч. […]

PЦПППО – София-град представи новата Информационна система за приобщаващо образование

На 17.11.2022 г. РЦПППО – София-град запозна представители на всички Регионални центрове от страната с новата Информационна система за приобщаващо образование. Платформата предоставя както обобщена информация за децата и учениците […]