Обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“

На 27.02.2024 г. стартират серия от обучения за обучители за прилагане и ползване на „Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца“.Във връзка с възлагателно писмо № […]

МТСП, МОН И МЗ С ОБЩИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

След продължителни усилия от всички участници в работата по функционалното оценяване за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания, беше постигнато споразумение между […]

Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в гр. Бургас

Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование събра в гр. Бургас специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в периода между 17-19.11.2023 г. Организатор […]

Пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа като елемент от приобщаващото образование

На 26 септември във Френския културен център се състоя представяне на пилотен проект на Столичния общински съвет за създаване на пространства за интензивна допълнителна подкрепа като елемент от приобщаващото образование. […]

Ново ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование

През месец август излезе от печат ново методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст. Помагалото е […]

Регионален център – София-град участва в проект на Столична община за създаването на специализирани пространства за интензивна допълнителна подкрепа

Столичният общински съвет гласува проект за изграждане на пространства за интензивна допълнителна подкрепа в две пилотни общински училища. В последните години се наблюдава увеличение на случаите на деца и ученици […]

Регионален център – Видин организира „Дни на игри, дни на таланта“ и велопоход „По стъпките на историята на град Видин“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Видин проведе по случай 1 юни – международен ден на детето „Дни на игри, дни на таланта“. Участие в […]

Регионален център – Габрово организира конкурс за детска рисунка „Моята мечта“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово, съвместно с Художествена галерия „Христо Цокев“ Габрово организират конкурс за детска рисунка на тема „Моята мечта“. В конкурса могат […]