• Начало
  • Новини
  • Участие на РЦПППО в Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”
Участие на РЦПППО в Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”

На 14.-15.06.2024 г. се проведе Национална конференция “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование”, организирана от  Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” Синдикат на българските учители и РЦПППО-Пловдив.  Конференцията беше под патронажа на проф. д-р Галин Цоков, Министър на образованието и науката, от когото беше открита. С поздравление към присъстващите д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ постави начало на Конференцията.

В конференцията взеха участие и доц. д-р Борян Янев – зам.-ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”, проф. д.п.н. Наталия Витанова – Маринова – Ректор на ШУ “Еп. Константин Преславски”, проф. д-р Владимира Ангелова – декан на педагогически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, д-р Мария Янкова – програмен директор “Образование” – Уницеф България, д-р Катя Стоилова – директор на РЦПППО – Пловдив, проф. д.п.н. Дора Левтерова, проф. д-р Пламен Милтенов, University of Minnesota и ВИНС Варна, Грета Ганчева – директор дирекция Приобщаващо образование, МОН, проф. д.п.н. Сийка Чавдарова – Костова от СУ “Св. Климент Охридски”, проф. д-р Снежана Николова,  както и представители на Регионалните центрове Пазарджик, Варна, Търговище, Бургас, Разград, Пловдив, Ловеч, Сливен и Монтана, които представиха както значителните успехи постигнати в областта на приобщаващото образование и използването на нови технологии за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, така и програми и практики за работа с децата и учениците със специални образователни потребности, организирани и прилагани в РЦПППО. 

Във втория ден от конференцията се проведе кръгла маса в РЦПППО – Пловдив, в която участваха проф. д.п.н. Дора Лефтерова от ПУ “Паисий Хилендарски” и представители на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Бяха обсъдени различни теми свързани с развитието на приобщаващото образование в България, планове и предложения за развиването на дейността на Регионалните центрове, както и добри практики в областта на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Още
Новини