Световен ден на хората със синдром на Даун

На 21.03. отбелязваме световния ден на хората със синдром на Даун. За първи път денят е отбелязан по време на VI световен симпозиум, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун. Денят, в който отбелязваме световния ден на хората със синдром на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка и поради тази причина се отбелязва на 21.03.

Синдромът на Даун е описан през 1866 г. от Джон Лангдън Хейдън Даун – британски лекар, генетик, който дава определение “монголизъм”Сто години по-късно е открита и допълнителната хромозома, така през 1965 г. хромозомната аномалия официално получава определението “Синдромът на Даун” в чест на своя пръв откривател.

Днес всеки човек със синдром на Даун има реална възможност да води пълноценен и сравнително независим живот, чрез подкрепа, достъп до образование и обучение, и промяна на обществените нагласи.

По традиция на този ден, в подкрепа на хората със синдром на Даун се обуват шарени чорапи.

Още
Новини