• Начало
  • Новини
  • Специалисти на РЦПППО – Пазарджик проведоха семинар на тема „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности“
Специалисти на РЦПППО – Пазарджик проведоха семинар на тема „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности“

На 10.11.2022г. в град Пазарджик се проведе Семинар организиран от ДГ „Здравец“ на тема: „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца с обучителни трудности“.

В семинара се включиха и специалистите от РЦПППО- Пазарджик Антоанета Гъркова- психолог, Петя Костова- логопед и Ваня Спасова- психолог и специалисти към ЕПЛР в ДГ „Здравец“.

Те представиха темата: Видове обучителни затруднения – диференциация, общи и специфични характеристики в предучилищна възраст. Пред педагогическия състав бяха разгледани и обсъдени ранните признаци на специфични обучителни трудности в предучилищна възраст, като поставиха акцента върху ранното оценяване с цел превенция и прецизиране на индивидуалната работа на специалистите.

Още
Новини