• Начало
  • Новини
  • Регионална конференция на РЦПППО – Монтана: „Приобщаващо образование – различни възможности, равни шансове за успех“
Регионална конференция на РЦПППО – Монтана: „Приобщаващо образование – различни възможности, равни шансове за успех“

На 22-23 март 2022г. РЦПППО – Монтана съвместно с РУО – Монтана и с любезното съдействие на Областна администрация – Монтана проведе Регионална конференция на тема: „Приобщаващо образование – различни възможности, равни шансове за успех“ по повод 15 години от създаването на Регионален център – Монтана.

Официални гости бяха г-жа Зейнеп Ходжа- държавен експерт Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерство на образованието и науката гр. София, г-жа Калина Христова- председател на НАРУ- България и заместник директор на РЦПППО- София град, г-жа Ванина Вецина- областен управител на област Монтана и г-жа Трайка Трайкова- началник на Регионално управление по образованието гр. Монтана.

На форума пред гости, директори и педагогически специалисти от образователни институции в областта, бяха представени постижения на деца с изявени дарби, стратегии и механизми за ефективно приобщаване на деца в риск, специфики в обучението на деца с хронични заболявания и добри педагогически практики за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Конференцията бе структурирана в четири тематични модула проведени в рамките на два дни. Тя се излъчи чрез смесен модел на провеждане- присъствено от заседателна зала на Областна администрация – Монтана и с осигурен допълнителен онлайн достъп за широка аудитория от участници, посредством електронна платформа Microsoft Teams.

Гости, слушатели, участници и организатори заедно реализираха един незабравим тържествен форум и доказаха, че пътят на приобщаването в България е не само възможен, но и се доказва като един устойчив модел на успешно сътрудничество, подкрепа и новаторски дух и усет при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.

Още
Новини