РЦПППО – Ловеч организира тренинг за родители

На 9 декември 2022 година психолозите Ралица Маринова и Ралица Михайлова стартираха тренинг за родители от детски градини в гр. Ловеч, организиран от РЦПППО – Ловеч. Предвидени са 5 теми, посочени като най-интересни за родителите.

Темата „Ефективно родителство – най-добрият интерес на детето“ провокира родителите да споделят своя опит, да изразят мнение, да разберат отговорни родители ли са, да разкрият какви родители са.

Първият тренинг, продължил повече от час, даде насоки за родителите на какво да обърнат внимание, как да общуват с децата си и кога да намират свободно време за самите тях. Някои от родителите бяха довели и своите деца, за които се погрижиха ресурсните учители г-н Юлиян Йорданов и г-жа Ирина Бакърджиева. В този времеви отрязък децата се докоснаха до народното творчество, научиха танц, рисуваха и си поговориха за настъпващите Коледни празници. Следващата среща ще бъде през м. януари, 2023 година.

Още
Новини