Онлайн обучение за работа с устройството OrCam My eye2.0

На 28.01.2022г. от залата на РЦПППО – София-град в платформата ZOOM се проведе онлайн работна среща-обучение за работа с устройството OrCam My eye2.0. Обучението бе водено от проф. дпн Владимир Радулов и Елица Василева, която е с нарушено зрение и използва устройството. OrCam My eye2.0. е най-напредналата технология до момента за хора със зрителни проблеми.

Устройството е голямо колкото флашка и се прикрепя към рамката на очила. Функциите му са страшно много – от разпознаване на лица, хора, надписи, табели и брандове, до виждане на цветове и сканиране на банкноти и светофарни уредби. Целта на Моето око е да помогне на незрящи лица да водят възможно най-пълноценен начин на живот. Елица Василева демонстрира функционалността на устройството и с проф. Радулов отговориха на зададените въпроси.

На срещата онлайн присъстваха специалисти от всички регионални центрове в страната.

Още
Новини