• Начало
  • Новини
  • Ново ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование
Ново ръководство за адаптиране на учебното съдържание в предучилищното образование

През месец август излезе от печат ново методическо ръководство за адаптиране на учебно съдържание по образователни направления за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в предучилищна възраст. Помагалото е част от проект: „Подкрепа на приобщаващото образование“ на Министерство на образование и науката и финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Помагалото цели да подкрепи педагогическите специалисти в предучилищното образование и да осигури необходимите знания и инструменти за ефективно разпознаване и работа с деца, имащи специални образователни потребности (СОП), включително и тези с хронични заболявания, като предложи възможности за адаптиране на учебното съдържание чрез приобщаващи подходи за работа.

Ръководството представя особеностите на физическата и образователната среда за децата в предучилищна възраст, посочва стратегии за адаптиране на учебното съдържание по образователните направления и предлага примерни планове за адаптирани педагогически ситуации за различни възрастови групи.
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- София-град и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Пазарджик са изпълнител на договор за изготвяне на методическото ръководство. 

Ръководството може да свалите като последвате линка https://rcsf.bg/wp-content/uploads/2023/08/pomagalo160x230mm_web.pdf

Още
Новини