• Начало
  • Новини
  • Нови съвременни кабинети в подкрепа на децата със специални образователни потребности в страната
Нови съвременни кабинети в подкрепа на децата със специални образователни потребности в страната

17 Регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са с одобрени и класирани проекти по национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Всяка година чрез нея се финансират дейности, насочени към развиване на интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за логопедична работа. Отпускат се средства за обзавеждане и оборудване на кабинети и за осигуряване на консумативи, литература и материали за работа (инструменти, сценични тоалети и др.). Проектите на регионалните центрове са насочени към изграждане на специализирани кабинети за терапия и рехабилитация на деца и ученици със специални образователни потребности.

Още
Новини