И малките стъпки са ценни

Едно интервю на Мариана Георгиева – директор на РЦПППО – гр. Кърджали за azbuki.eu

„Приобщаващото образование в област Кърджали е в действие. Приобщени сме дори към семействата, защото родители на деца със специални образователни потребности много често идват при нас със своите болки, затруднения и страхове. В разговорите с тях успяваме да ги успокоим, да им дадем насоки какво следва и как биха могли да преодолеят притесненията си в дадена ситуация. Да имат вяра, постоянство и търпение, защото добрите резултати и очакваните промени при децата им не могат да се случат изведнъж.“, казва г-жа Мариана Георгиева, директор на РЦПППО – гр. Кърджали. Вижте цялата статия, като последвате линка:

Още
Новини