Онлайн платформа ще помага на деца със специални образователни потребности

Платформата е напълно безплатна и съдържа библиотека с образователни и терапевтични ресурси. Ани се ражда преди 4 години. На пръв поглед не изглеждало да има проблеми. Впоследствие родителите ѝ разбират, […]