2-ри април – Световен ден за информираност за аутизма

През 2008 година 2 април е обявен за Световен ден за информираност за аутизма и се отбелязва с информационни концерти, форуми за проблемите на аутизма, благотворителни концерти и др. Аутизъм е обединяващ термин за нарушенията от аутистичния спектър. Те се характеризират с различно проявление и различна тежест, а хората с аутизъм са от ниско до високофункциониращи – при някои интелектът е засегнат, при други е свръхразвит, но всички те страдат от качествено нарушение на комуникацията и социалното общуване.

В България броят на хората с аутизъм нараства, като все още няма достатъчно ефективни терапевтични програми за тях в цялата страна.

През последните години в много от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование функционират програми за сензорна интеграция и ерготерапия, от които се възползват и деца и ученици с аутизъм. Резултатите са безспорно полезни за развитието на тези деца и са приложими в условия на приобщаващо образование.

Още
Новини