Световен ден на брайловата азбука – 4 януари

На 4 януари отбелязваме Световния ден на брайловата азбука, който е избран да бъде отбелязван в деня на рождение на нейния създател Луи Браил. На 3 годишна възраст Луи Браил ослепява след инцидент. Едва на 15 години той създава код за изписване на текст и музика, предназначени за незрящи.

Брайловото писмо се състои от 63 комбинации от 6 релефни точки, разположени в 2 вертикални колонки от по 3 точки. Чрез него се изобразяват буквите на всички азбуки, цифрите, нотните знаци и други символи на писмената реч.

Към днешна дата е пригоден към почти всеки продукт за четене – книги, списания, документи, валута, листовки и кутии на лекарства, бутони в асансьори. Включително брайлов електронен дисплей, приспособен за компютърни технологии. 

Още
Новини