• Начало
  • Новини
  • Регионална конференция на РЦПППО – Бургас „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“
Регионална конференция на РЦПППО – Бургас „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“

На 9-10.06.2022 г. се проведе Регионална конференция на РЦПППО – Бургас, организирана съвместно с РУО – Бургас по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Темата на събитието бе „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“. Конференцията бе открита от кмета на гр. Несебър Николай Димитров, г-жа Емануела Стоилова – главен експерт дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, а г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас приветства присъстващите на събитието. Поздрав за присъстващите преди лекционната част на конференцията поднесоха децата от ДГ „Мечо Пух“ – с. Равда. Специален гост на конференцията бе и проф. дпн Владимир Радулов, който представи доклад на тема „Бариери пред съучениците на зрителнозатруднените ученици в приобщаващото образование“.

През втория ден на конференцията гостите присъстваха на открит урок по полезни умения в РЦ-Бургас с демонстрация на устройството за изкуствено зрение OrCam 2.0 от ученичката Денка, 9 клас в гр.Приморско.

Още
Новини