Регионална конференция – 15 години РЦПППО – Видин

На 10.03.2022 г. се проведе Регионална конференция, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Видин със съдействието на Регионално управление на образованието – Видин. Поводът за събитието е 15 години от създаването на Регионалните центрове.

Конференцията бе открита от г-жа Ася Петрова – директор на РЦПППО – Видин. Гости на официалното откриване бяха областният управител на област Видин – г-н Любен Иванов, и. д. началник на РУО – г-н Ангел Донкин, членовете на организационния комитет на конференцията: началник отдел ОМДК на РУО – г-жа Наталия Крумова и старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия на РУО – г-н Владко Вълчев, директори на образователни институции от област Видин. Приветствие към всички участници в конференцията поднесе и г-жа Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН. 

Връчени бяха плакети за принос към развитието на приобщаващото образование. 

Регионалната конференция протече под темата „Социално и емоционално учене“, като бяха представени доклади, които са издадени в сборник.

В събитието се включиха и шест образователни институции от областта, които представиха дейността си с изложба.

Повече от Регионалната конференция, както и за дейността на РЦПППО – Видин можете да видите като последвате линковете:

https://drive.google.com/file/d/1JJ_zfKj6IoYLFVPVgwVKrdJptyJhdkjO/view

https://www.youtube.com/watch?v=mIIxmh9kraM&t=302s

https://www.youtube.com/watch?v=5F0MGpYO35Y&t=412s

https://drive.google.com/file/d/1VvdsYfminDaPrmQdWuEx25-UZbYAZNs8/viewhttps://www.youtube.com/watch?v=72jhuoSTu4A

Още
Новини