Регионална конференция-15 години РЦПППО – Смолян

На 23-24 февруари се проведе Регионална конференция, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян. Поводът за събитието е 15 години от създаването на Регионалните центрове. Специални гости на конференцията бяха Началникът на РУО – Смолян – Никола Запрянов, Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, Мария Семерджиева, учители, ученици и специалисти от областта и страната.

Конференцията беше открита от г-жа Татяна Бошнакова – директор на РЦПППО – Смолян, като акцент на събитието бе „Изкуството – най-лесен пък към сетивата“.

Още
Новини