• Начало
  • Новини
  • Почетно отличие „Неофит Рилски“ за Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град
Почетно отличие „Неофит Рилски“ за Калоян Дамянов – директор на РЦПППО – София-град

Директорът на Регионален център-София-град, д-р Калоян Дамянов бе удостоен с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Отличието е учредено през 1996 г., по традиция се връчва на 24 май. Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерство на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България.

Ето какво сподели Калоян Дамянов в социалните мрежи по повод високото отличие:

„След 15 години в сферата на приобщаването и интеграцията, съм особено щастлив, че точно в този важен ден и най-светъл празник – 24 май, получих грамотата “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищно образование от Министъра на образованието и науката. Това е изцяло в резултат на дейността на моите колеги ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти. Също така грамотата не би могло да е възможна и без екипната ни дейност с РУО-София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева и всички останали колеги там. Бих искал специално да отчета и приноса за всички мои професионални успехи последните години и на дирекция “Приобщаващо образование” в лицето на нейния директор г-жа Грета Ганчева в МОН, които винаги са подкрепяли нашите инициативи през всичките тези години и с които изградихме български модел на приобщаващо образование. Честит празник на всички колеги, деца, родители, академична общност. Продължаваме по пътя на просветата.“

Още
Новини