Регионалните центрове отбелязоха международния ден на ерготерапията-27.10.

Регионален център – София-град организира Кръгла маса на тема: „Ерготерапия в приобщаващото образование“ по повод международния ден на ерготерапията. Събитието се проведе в 2 панела: Кръгла маса по актуални теми […]

Регионален център – Ловеч отбеляза международния ден на белия бастун

Психологът Станимир Петковски и ресурсният учител Мая Кандева от Регионален център – Ловеч отбелязаха Международния ден на белия бастун – 15 октомври като организираха презентация за учениците от СУ „Св. […]

Регионален център – София-град е съорганизатор на международен форум за жестов език

На 12-14.10.2022 г. в София се проведе международна научна конференция „Жестовият език в образованието и науката“. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката, Регионален център за подкрепа на […]

Европейски проект търси възможните решения за приобщаващото образование по време на глобални кризи

На 27.09 беше проведена работна среща по проект BRIES-Изграждане на устойчивост чрез приобщаващи образователни системи  на Европейската агенция за специални образователни потребности в Министерство на образованието и науката. Срещата беше водена от […]

Кръгла маса на РЦПППО – Русе „Перспективи в приобщаващото образование“

На 20-21.09.2022 г. се проведе кръгла маса, на тема „Перспективи в приобщаващото образование“, организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе. Кръглата маса е част […]

Нови съвременни кабинети в подкрепа на децата със специални образователни потребности в страната

17 Регионални центъра за подкрепа на процеса на приобщаващото образование са с одобрени и класирани проекти по национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Всяка година чрез […]

Регионална конференция на РЦПППО – Търговище „Петнадесет години приобщаващо образование, петнадесет години труд, партньорство и иновации“

От 23.06 до 25.06.2022 г. РЦПППО – област Търговище и РУО- Търговище проведоха регионална конференция „Петнадесет години приобщаващо образование, петнадесет години труд, партньорство и иновации“. Конференцията е поредното събитие по […]

Регионална конференция на РЦПППО – Добрич „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“

На 22.06.2022 г. се проведе Регионална конференция „Приобщаването – приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете“, организирана от РЦПППО – Добрич по повод 15 години от създаването на Регионалните […]