• Начало
  • Новини
  • Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в гр. Бургас
Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в гр. Бургас

Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование събра в гр. Бургас специалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в периода между 17-19.11.2023 г.

Организатор на събитието е Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град в партньорство с Филиал Бургас – Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

В програмата участват представители от всички 28 административни области в страната – специалисти от регионалните центрове, преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, експерти от РУО-Бургас и специалисти от ЕПЛР от няколко бургаски училища.
Приветствени слова при откриването отправи г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности, а специалистите от цялата страна споделиха процеса на прилагане на функционално оценяване на специалните образователни потребности на  основата ICF-CY, както затрудненията и предложенията изведени при стартиране на обученията на ЕПЛР в страната.

Още
Новини