• Начало
  • Новини
  • МТСП, МОН И МЗ С ОБЩИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
МТСП, МОН И МЗ С ОБЩИ МЕРКИ ЗА ПО-ДОБРА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

След продължителни усилия от всички участници в работата по функционалното оценяване за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания, беше постигнато споразумение между Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за междусекторно сътрудничество. Споразумението беше подписано от тримата ресорни министри д-р Иванка Шалапатова, проф. Галин Цоков и проф. Христо Хинков. Документът ще осигури координацията и взаимодействието между експертите от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, регионалните здравни инспекции и дирекциите „Социално подпомагане“ при оценяването на индивидуалните потребности на децата и изпълнението на комплексни образователни, здравни и социални мерки с цел гарантиране на цялостна и качествена подкрепа. Това споразумение стана възможно благодарение на проекта „Подкрепа за приобщаващото образование“, провеждан от МОН. В рамките на проекта беше създаден модел на карта за функционална оценка, основан на ICF-CY, и беше проведено обучение на обучители от РЦПППО, РЗИ и ДСП във всяка област на страната. След това последва обучение на екипите в детските градини и училища в цялата страна. Специфичното на българския модел е, че разполагаме с карта за функционална оценка, разделена на две нива – за насочване на подкрепа и за определяне на прецизен план за подкрепа.

Повече по темата можете да прочетете като последвате линка: https://www.mon.bg/bg/news/5660?fbclid=IwAR3mbUAOiRx_TfLztTsNfp5KH8pguU8EOTF0LHqOrbpFkuuECLlpH5Hybjg

Още
Новини