Не подминавайте, Вашият сигнал има значение !

Имате възможност да подадете сигнал свързан с приобщаващото образование и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, изявени дарени, в риск или хронични заболявания.

Искаме вашите имена, телефон и e-mail, за да се свържем с Вас при обработка на подадения от Вас сигнал. Вашите данни ще бъдат използвани единствено с цел обработка на подадения от вас сигнал.